Інформаційно-методичні матеріали

Facebook – дієвий функціональний інструмент в освітньому просторі позашкілля//методичний порадник. – 2023 р.

Terra інклюзія: проблеми впровадження в умовах закладу позашкільної освіти//ХІ Міжнародна виставка «Інноватика у сучасній освіті»//презентація. – 2019 р.

Вимоги до наукових статей

Візуалізація як шлях до цікавого доступного заняття//презентація. – 2018 р.

Гейміфікація як інструмент в роботі керівника гуртка//буклет. – 2022 р.

Графічні техніки та їх можливості//методична збірка. – 2021 р.

Гурткове заняття: від планування до самоаналізу//інформаційно-методичний порадник. – 2023 р.

Гурток – це нове життя, наповнене цікавою справою до душі//інформаційно-методичний порадник. – 2023 р.

Дайджест методичних неологізмів//збірка. – 2020 р.

Дитиноцентризм: педагогіка партнерства та позитивна психологія//ХІІ Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти» – 2021 р.

Дитяча фантазія та її роль у творчому розвитку дошкільників//методичний порадник. – 2023 р.

Довідник-глосарій педагога-позашкільника. – 2021 р.

Електронні освітні ресурси: невід’ємна складова XXI століття//буклет. – 2022 р.

Закодована вічність в українських орнаментах//методична збірка. – 2020 р.

Здоров’язбережувальні технології у вокальній практиці//методичний посібник. – 2020 р.

Імідж ЗПО//презентація. – 2017 р.

Інклюзія.Термінологічний довідник. – 2020 р.

Інноваційна діяльність як ресурс забезпечення якості освіти//методичний посібник. – 2019 р.

Інноваційний менеджмент: моделювання освітніх процесів//методичний посібник. – 2019 р.

Інтегративний підхід в освіті – відповідь на виклики часу//буклет. – 2022 р.

Інформаційно-комунікаційні технології: сучасні тенденції в закладі позашкільної освіти//інформаційно-методичний посібник. – 2021 р.

Інформаційно-комунікаційні технології: сучасні тенденції ЗПО (матеріали ХІІІ Міжнародної виставки) Інноватика в сучасній освіті 2021 р.

Компетентнісний підхід як методологічний орієнтир модернізації сучасної освіти//ХІ Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти». – 2020 р.

Компетентнісний підхід – основа якості змісту освіти в умовах Донецького обласного палацу дитячої та юнацької творчості//методичний посібник. – 2020 р.

Концепти професійно-педагогічної культури//XII Міжнародна виставка «Інноватика у сучасній освіті». – 2020 р.

Коучинг: технологія розвитку потенціалу людини//посібник. – 2020 р.

Креативна педагогіка//збірка.

Методика самопрезентації//буклет. – 2022 р.

Методична термінологія як аспект методичної культури педагога//методичний посібник. – 2020 р.

Методична термінологія як аспект методичної культури педагога//презентація. – 2020 р.

Методична служба: теорія та практика//методичний посібник. – 2020 р.

Методична служба: завдання, модель, функції//презентація. – 2020 р.

Методична скарбниця для методистів позашкілля//збірка. – 2017 р.

Мистецтво дебатів//методичний порадник. – 2021 р.

Модернізація освітнього простору ЗПО//Концепти інноваційної діяльності закладів позашкільної освіти. – 2021 р.

Модернізація освітнього простру ЗПО//презентація. – 2020 р.

Модернізація методичного простору щодо професійного зростання педагогів позашкільної освіти//презентація. – 2017 р.

Модель громадянської освіти//інформаційно-методична збірка. – 2019 р.

Моделювання як методологічний принцип організації освітнього процесу в умовах ОПДЮТ//методичний посібник. – 2020 р.

Навчальна програма як складова освітнього процесу у закладах позашкільної освіти//методичний порадник. – 2021 р.

Національно-патріотична складова дошкільної освіти в умовах позашкілля//посібник. – 2020 р.

Науково-дослідна конференція: методико-практичний аспект//інформаційно-методичний посібник.

Науково-методичний менеджмент освітніх інновацій: матеріали науково-практичної конференції. – 2020 р.

Організаційно-методичний супровід роботи керівника гуртка//методичний порадник. – 2019 р.

Організація дистанційної роботи гуртків вокального та хореографічного мистецтва на платформі Google Classroom//інформаційно-методичний посібник. – 2023 р.

Освітнє середовище ОПДЮТ//методичний порадник. – 2021 р.

Основи проєктної діяльності//презентація. – 2022 р.

Педагогічна акмеологія – наука про професійну зрілість//інформаційний посібник. – 2023 р.

Педагогічна герменевтика//методичний порадник. – 2021 р.

Педагогічне моделювання як функція інноваційного освітнього менеджменту//ХІІ Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти» – 2021 р.

Перспективний педагогічний досвід: виявлення, вивчення, узагальнення, поширення//методичний посібник. – 2018 р.

Позашкільна освіта: виклики та мотивація//інформаційно-методичний дорадник. – 2024 р.

Позашкільна педагогіка: теоретико-методологічний аспект//інформаційно-методичний посібник.

Поради щодо практичних дій з демократичного розвитку. – 2023 р.

Програма роботи педагогічного колективу ОПДЮТ над науково-методичною проблемою.

Проєктна діяльність – компетенція XXI століття//інформаційно-методичний порадник. – 2022 р.

Рушійний механізм управлінської діяльності//презентація. – 2018 р.

Скажемо булінгу ні!//методичний посібник. – 2020 р.

Соціалізація особистості в освітньому просторі закладу позашкільної освіти//інформаційно-методична збірка. – 2024 р.

Соціалізація особистості//матеріали науково-дослідної роботи педагогів та вихованців Донецького обласного палацу дитячої та юнацької творчості. – 2024 р.

Соціалізація особистості: теоретичні, методологічні, психологічні аспекти//інформаційно-презентаційна збірка. – 2024 р.

Соціальні мережі – потужна складова освітнього простору ЗПО//методичний порадник. – 2023 р.

Соціально-виховне середовище ЗПО//презентація. – 2024 р.

Створення освітньо-ігрового середовища для розвитку комунікативно-мовленнєвих навичок дошкільників//посібник. – 2019 р.

Створення здоров’язберігаючого освітнього середовища для дітей дошкільного віку в умовах ЗПО//посібник. – 2019 р.

Творчі групи в системі методичної роботи//методичний посібник. – 2018 р.

Технологія розвитку критичного мислення//інформаційно-методичний посібник. – 2023 р.

Технологія формування освітньої програми ЗПО//презентація. – 2021р.

Технологія опрацювання науково-методичної проблеми//методичний порадник. – 2020 р.

Успішний публічний виступ//буклет. – 2022 р.