Гуманітарний напрям

забезпечує розвиток здібностей, обдарувань, практичних навичок вихованців, оволодіння знаннями з основ наук соціально-гуманітарного циклу.

Гурток «Юні правознавці»

Гурток «Юні правознавці» Бурлачка М.С.

Керівник гуртка: Бурлачка Марина Сергіївна

Вихованці гуртка:  діти від 14 до 18 років

Місце роботи гуртка: Краматорський технологічний технікум

Творче кредо керівника: «Закон жорстокий, але він закон»

Графік роботи гуртка:

Вівторок: 14:40-16:40

Вівторок: 14:40-16:40

Вівторок: 14:40-16:40

Четвер: 14:40-16:40

Інформація про гурток:

Сьогодні Україна є державою, що має багату історію, однак шлях її становлення як держави незавершений. Теорія держави – це наука про визначальні загальні закономірності становлення, оформлення, функціонування держави та про відправні типові поняття і категорії, через які розкриваються об’єктивні властивості праводержавних явищ і процесів.

На заняттях гуртка «Юні правознавці» вихованці знайомляться з державно-правовими системами управління різних держав світу, отримують знання про державне управління Україною, з основ дипломатії, історії та правознавства.

Під час проведення практичних робіт на заняттях широко застосовуються такі методи, як: дебати, круглі столи, створення презентацій, перегляд документальної хронічки, підготовка та виступ з промовою на імітованій прес-конференції, підготовка агітаційних листівок на вибори тощо.

Вихованці гуртка мали можливість зустрітись із мером м. Краматорськ А. Панковим для з’ясування проблем молоді, а також із мером м. Львів А. Садовим. Під час зустрічі з представниками ГО Фонду розвитку громади, обговорювали можливості реалізації своїх прав при активній взаємодії з представниками влади.