Науково-технічний напрям

забезпечує набуття вихованцями техніко-технологічних умінь та навичок, розширення наукового світогляду, підготовку до активної науково-дослідної роботи, оволодіння сучасною технікою та технологіями.

Гурток «Цікава інформатика»

Гурток «Цікава інформатика» Лісова Н.Г

Керівник гуртка: Лісова Надія Георгіївна

Вихованці гуртка: діти 11-16 років

Місце роботи гуртка:  Васюківська ЗОШ І-ІІ ступенів Соледарської міської ради, с. Васюківка

Творче кредо керівника: Не можна все зробити легким, але можна спробувати зробити його зрозумілим.

Графік роботи гуртка:

Вівторок: 17:00-19:00

Субота: 14:00-16:00

Інформація про гурток:

Одне з актуальних завдань сучасного закладу – пошук оптимальних шляхів зацікавлення вихованців навчанням, спонукання до творчості, виховання дитини як життєво й соціально компетентної особистості, здатної застосовувати здобуті знання. Одним із провідних шляхів реалізації цих завдань є застосування нових освітніх технологій, та вміле використання їх можливостей у освітній діяльності. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій змінює весь процес навчання. Це стимулює вихованця до оволодіння та активного засвоєння нових знань. Навчання інформатики розвиває у вихованців аналітичне, синтетичне, логічне та критичне мислення, творчі здібності, здатність аналізувати різноманітні процеси та явища.

Заняття у гуртку нададуть вихованцям можливості:

─ створювати інформаційні моделі та опрацьовувати їх у програмних середовищах;

─ здійснювати пошук відомостей із використанням пошукових систем;

─ планувати, організовувати та здійснювати індивідуальну й колективну діяльність в інформаційному середовищі;

─ використовувати засоби інформаційно-комунікаційних технологій для організації співпраці з метою розв’язування навчальних, дослідницьких і практичних задач;

─ працювати з інформаційними системами, не створюючи небезпек як для себе особисто, так і для інших;

─ аналізувати різноманітні процеси і явища, з’ясовувати їх причинно-наслідкові зв’язки та структуру об’єктів, у яких ці явища відбуваються;

─ логічно та критично мислити, робити висновки та узагальнення;

─ висувати гіпотези навчально-пізнавального характеру й перевіряти їх у процесі розв’язування навчальних і практичних задач із використанням інформаційно-комунікаційних технологій та відповідних засобів.


Гурток «Цікава математика»

Гурток «Цікава інформатика» Лісова Н.Г

Керівник гуртка: Лісова Надія Георгіївна

Вихованці гуртка: діти 11-16 років

Місце роботи гуртка:  Васюківська ЗОШ І-ІІ ступенів Соледарської міської ради, с. Васюківка

Творче кредо керівника: Не можна все зробити легким, але можна спробувати зробити його зрозумілим.

Графік роботи гуртка:

Четвер: 17:00-19:00

Субота: 16:00-18:00

Інформація про гурток:

На сучасному етапі розвитку суспільства забезпечення належного рівня математичної підготовки дітей набуває особливої актуальності. Сьогодні все більше спеціальностей потребують високого рівня застосування математики, і тому для більшої кількості дітей вона стає необхідним і значущим предметом.

Математичні гуртки – це засіб задоволення дитячої допитливості, можливість розширити кругозір вихованців у різних галузях елементарної математики. Гурткова робота з математики сприяє розвиткові у дітей математичного способу мислення: лаконічності мови, вміння вдало використовувати символіку, правильно застосовувати математичну термінологію, відволікатися від усіх якісних сторін предметів та явищ – і зосереджувати увагу лише на кількісних, робити доступні висновки й узагальнення, обґрунтовувати свої думки.

На заняттях гуртка у вихованців формується вміння продукувати гіпотези, доводити або спростовувати їх, шукати помилки та неточності в розміркуваннях. Вихованці на заняттях можуть отримувати домашні завдання, частіше всього прикладного характеру, або виконувати практичні роботи.