Відділ масових заходів та організації дозвілля

Обласні етапи Всеукраїнських та Міжнародних фестивалів-конкурсів Обласні заходи палацу Методична робота відділу

Завідувач відділу 

МЕТА

  • реалізація державної політики в сфері позашкільної освіти засобами культури та мистецтва;
  • організація масової культурно-мистецької роботи за різними напрямами позашкільної освіти на обласному рівні.

Основні напрямки діяльності відділу:

  • організація та провдення обласних етапів Міжнародних та Всеукраїнських конкурсів і фестивалів;
  • організація та проведення обласних конкурсів та фестивалів;
  • організація та проведення обласних свят та виставок.

ЗАВДАННЯ:

  • забезпечення умов особистісного розвитку дітей на основі актуалізації гуманістичних традицій світової культури з урахуванням художніх інтересів і потреб виховання естетичної свідомості;
  • розвиток всіх компонентів естетичної свідомості, умінь і навичок активної перетворюючої діяльності у мистецтві, праці, побуті, людських взаєминах. Формування активного творця естетичних цінностей;
  • сприяння творчій самосвідомості, що виявляється у самопізнанні та адекватній самооцінці, самоорганізації, самореалізації, самовдосконаленні;
  • культивування кращих рис української ментальності – працелюбності, глибокого зв’язку з природою, толерантності, любові до рідної землі;
  • сприяти соціальній адаптації особистості у реальному житті.

Структура відділу масових заходів та організації дозвілля