Відділ художньої творчості

Завідувач відділу – Орєхова Валентина Володимирівна.

Творче кредо відділу:

Гурток – це маленька творча родина, об’єднана спільною метою: розвивати таланти, дружити, підкорювати нові вершини й зростати в атмосфері креативу.

Науково-методична проблема відділу:

«Розвиток творчої особистості здатної до самореалізації в нових соціальних умовах засобами мистецької діяльності».

Основні завдання відділу художньої творчості :

  • вдосконалення організаційних форм, методів і засобів освітнього процесу;
  • підтримка та розвиток обдарованих дітей, створення належних умов для особистісного зростання кожного вихованця;
  • виховання ціннісного ставлення дітей до соціального оточення та самого себе, національно свідомого, життєво компетентного, толерантного громадянина-патріота;
  • виховання національної свідомості та самосвідомості, збереження родинних традицій, залучення дітей до народних традицій, звичаїв, обрядів;
  • розвиток музичних здібностей вихованців, формування естетичних поглядів і професійних навичок;
  • створення атмосфери творчого пошуку, сучасних механізмів виховного простору;
  • впровадження в освітній процес інноваційних педагогічних технологій.