Психологічна платформа

Психічне здоров’я дитини Батькам дошкільників Батькам підлітків Батькам дітей з особливими освітніми потребами Супровід освітнього процесу Поради в умовах агресії та війни Психолого-педагогічний апгрейд «Психологічний контекст сучасного освітнього простору позашкілля» Практичні заняття з елементами тренінгу: психологічна підтримка Психолого-педагогічний едьютон «Психологічна підтримка учасників освітнього процесу під час воєнних дій» Ментальне здоров’я: практики психологічної допомоги

«Даруй себе дітям! Будь терплячим в очікуванні дива і будь готовим до зустрічі з ним в дитині»

Сократ

На сучасному етапі розвитку системи освіти в Україні актуальним є проблема навчання та виховання різних вікових груп, психологічна підтримка та сприяння розвитку їх творчого потенціалу.

У своїй роботі практичний психолог Донецького обласного палацу дитячої та юнацької творчості керується: Законом України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», Положенням про позашкільний навчальний заклад, Етичним кодексом психолога, Конвенцією ООН про права дитини.

Діяльність психологічної служби ЗПО здійснюється на основі річного плану. Основними видами діяльності психологічної служби є: діагностична, корекційно-розвивальна, консультаційно-просвітницька та організаційно-методична. Головним завданням психологічної служби ЗПО є створення для кожного вихованця можливості розвиватися відповідно до власного покликання, самостійно зробити правильний, усвідомлений життєвий вибір та уміти протистояти соціальним впливам. Організаційно-методична робота спрямована на організацію супроводу освітнього процесу, пошуку шляхів його оптимізації, психолого-методичне забезпечення (розроблення та впровадження розвивальних і корекційних програм) в освітній процес ЗПО.

 Система психологічної підтримки в ЗПО включає роботу як з вихованцями так із педагогічним колективом і побудована на основі принципів компетентності, поетапності, диференціації та індивідуалізації особистісної орієнтації.

Основними завданнями практичного психолога  є:

  • Забезпечення створення сприятливих соціально-психологічних та індивідуально-психологічних умов для творчого розвитку особистості вихованців;
  • Надання необхідної психолого-педагогічної допомоги дітям і підліткам у розв’язанні гострих психологічних проблем особистості, зокрема у подоланні негативного впливу на розвиток їхньої особистості несприятливих соціальних, екологічних та інших факторів;
  • Сприяння виявленню і цілеспрямованому розвитку творчих здібностей дітей та підлітків в обраній ними сфері діяльності, надання їм допомоги у професійному самовизначенні, забезпечення психолого-педагогічної підтримки дітей;
  • Підвищення соціального статусу вихованців;
  • Допомога соціально незахищеним категоріям вихованців з метою подолання життєвих труднощів та підвищення їхнього соціального статусу.
  • Формування психологічної компетентності педагога, готовності до інноваційних форм роботи;

Основні цілі практичного психолога :

  • Забезпечити психологічну допомогу в разі необхідності дітям, батькам, керівникам гуртків;
  • Забезпечити індивідуальний підхід до кожної дитини при її психологічному вивченні;
  • Систематично вивчати соціальні та індивідуальні особливості психологічного розвитку особистості дитини.
  • Систематично забезпечувати психологічну просвіту з метою формування психологічної культури всіх учасників освітнього процесу.

Науково-методична роблема, над якою працює практичний психолог ОПДЮТ:

«Індивідуалізація соціобуття вихованців».