Загальна інформація

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Палац забезпечує умови для навчання дітей з особливими освітніми потребами згідно постанови Кабінету Міністрів України.

Ліцензії на впровадження освітньої діяльності

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 1 та пункту 6 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі – Закон) ліцензія – документ, що надається органом ліцензування, на право провадження суб’єктом господарювання визначеного ним виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, зокрема, освітньої діяльності закладів освіти. На виконання Закону Урядом затверджено постанову Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» (далі – Постанова), яка набрала чинності 2 лютого 2016 року (Офіційний вісник України, 2016 р., № 7). Вищезазначеною постановою встановлюється перелік видів освітньої діяльності, що підлягають ліцензуванню, а також вичерпний перелік документів, які необхідно подавати органу ліцензування для отримання ліцензії, вимоги щодо кадрового, матеріально-технічного, навчально-методичного та інформаційного забезпечення, зміст та форма заяви та інших документів, що подаються для отримання ліцензії тощо.
Таким чином, ліцензуванню підлягає лише освітня діяльність, яка здійснюється закладами освіти (юридичними особами) у сфері дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної та вищої освіти. 
Відповідно до Постанови ліцензування освітньої діяльності у позашкільних закладах освіти не передбачено. 

Фактична кількість осіб, які навчаються в ОПДЮТ

Контингент вихованців за напрямами позашкільної освіти у Донецькому обласному палаці дитячої та юнацької творчості

Фактична кількість осіб, які навчаються в ОПДЮТ

Правила прийому до гуртків Донецького обласного палацу дитячої та юнацької творчості
  • Прийом до гуртків ОПДЮТ здійснюється протягом навчального року за бажанням вихованців і за згодою (заявою) батьків або осіб, які їх заміняють.
  • Для зарахування дітей до спортивних, спортивно-технічних, туристських, хореографічних гуртків потрібна довідка медичного закладу про відсутність протипоказань для занять у зазначених гуртках.
  • Набір дітей до гуртків ОПДЮТ може проводитися як на безконкурсній основі, так і за конкурсом.
  • Навчання в ОПДЮТ безкоштовне.
Вакансії

Заступник директора з навчально-виховної роботи

Завдання та обов’язки, опис робіт, коментарі: організація навчально-виховної роботи закладу та взаємодія з питань навчально-виховного процесу ПНЗ Донецької області;

Режим роботи: 5-денний робочий тиждень; ненормований робочий час;

Характер виконуваної роботи: постійний

Умови праці: оптимальні

Освітній рівень: повна вища освіта.

Спеціальність (спеціалізація) та/або галузь знань, професійна кваліфікація педагогічна освіта;

Стаж роботи (років) за відповідною професією (спеціальністю) не менше трьох років на педагогічних чи керівних посадах;

Додаткові вміння, знання, навички, вимоги до працівника: Організація поточного і перспективного планування діяльності педагогічного колективу. Розробка необхідної навчально-методичної документації. Основи роботи з текстовими редакторами, електронними таблицями, електронною поштою і браузерами.

Завідуючий відділом художньої творчості

Завдання та обов’язки, опис робіт, коментарі: Покращення художньо-естетичного напряму серед дітей та молоді, підготовка та проведення виступів, вистав, планування тематичних лекцій, відкритих занять;

Режим роботи: 5-денний робочий тиждень, ненормований робочий час

Характер виконуваної роботи: постійний;

Умови праці: оптимальні;

Освітній рівень: повна вища освіта.

Спеціальність (спеціалізація) та/або галузь знань, професійна кваліфікація: педагогічна освіта;

Стаж роботи за відповідною професією (спеціальністю): не менше двох років на педагогічних чи керівних посадах

Додаткові вміння, знання, навички, вимоги до працівника Сучасні педагогічні технології продуктивного, диференційованого навчання та шляхи реалізації компетентного підходу. Нормативні і керівні матеріали з питань роботи позашкільного закладу. Основи роботи з текстовими редакторами, електронними таблицями, електронною поштою і браузерами.

Інженер з охорони праці

Завдання та обов’язки, опис робіт, коментарі: здійснює діяльність, направлену на організацію охорони праці та безпеки життєдіяльності в позашкільному закладі.

Режим роботи: 5-денний робочий тиждень;

Характер виконуваної роботи: постійний;

Умови праці: оптимальні;

Освітній рівень: повна вища освіта.

Спеціальність (спеціалізація) та/або галузь знань, професійна кваліфікація: повна вища освіта відповідного напряму підготовки.

Стаж роботи за відповідною професією (спеціальністю): бажано досвід роботи;

Додаткові вміння, знання, навички, вимоги до працівника: Основи роботи з текстовими редакторами, електронними таблицями, електронною поштою і браузерами.

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ ГУРТКІВ ДОНЕЦЬКОГО ОБЛАСНОГО ПАЛАЦУ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ

Якісний склад педпрацівники ОПДЮТ

Щорічний звіт директора Донецького обласного палацу дитячої та юнацької творчості 2017-2018 н.р.)

Програми за якими працює палац

ПЛАН РОБОТИ на 2018 р

ПРОЕКТ ПЛАНУ ОБЛАСНИХ, ВСЕУКРАЇНСЬКИХ І МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МАСОВИХ НА 2018 р

АНАЛІЗ РОБОТИ ЗА 2017