Загальна інформація

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Палац забезпечує умови для навчання дітей з особливими освітніми потребами згідно постанови Кабінету Міністрів України.

Ліцензії на впровадження освітньої діяльності

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 1 та пункту 6 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі – Закон) ліцензія – документ, що надається органом ліцензування, на право провадження суб’єктом господарювання визначеного ним виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, зокрема, освітньої діяльності закладів освіти. На виконання Закону Урядом затверджено постанову Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» (далі – Постанова), яка набрала чинності 2 лютого 2016 року (Офіційний вісник України, 2016 р., № 7). Вищезазначеною постановою встановлюється перелік видів освітньої діяльності, що підлягають ліцензуванню, а також вичерпний перелік документів, які необхідно подавати органу ліцензування для отримання ліцензії, вимоги щодо кадрового, матеріально-технічного, навчально-методичного та інформаційного забезпечення, зміст та форма заяви та інших документів, що подаються для отримання ліцензії тощо.
Таким чином, ліцензуванню підлягає лише освітня діяльність, яка здійснюється закладами освіти (юридичними особами) у сфері дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної та вищої освіти.
Відповідно до Постанови ліцензування освітньої діяльності у позашкільних закладах освіти не передбачено.

Фактична кількість осіб, які навчаються в ОПДЮТ

Правила прийому до гуртків Донецького обласного палацу дитячої та юнацької творчості
  • Прийом до гуртків ОПДЮТ здійснюється протягом навчального року за бажанням вихованців і за згодою (заявою) батьків або осіб, які їх заміняють.
  • Для зарахування дітей до спортивних, спортивно-технічних, туристських, хореографічних гуртків потрібна довідка медичного закладу про відсутність протипоказань для занять у зазначених гуртках.
  • Набір дітей до гуртків ОПДЮТ може проводитися як на безконкурсній основі, так і за конкурсом.
  • Навчання в ОПДЮТ безкоштовне.
Вакансії

Заступник директора з навчально-виховної роботи

Завдання та обов’язки, опис робіт, коментарі: організація навчально-виховної роботи закладу та взаємодія з питань навчально-виховного процесу ПНЗ Донецької області;

Режим роботи: 5-денний робочий тиждень; ненормований робочий час;

Характер виконуваної роботи: постійний

Умови праці: оптимальні

Освітній рівень: повна вища освіта.

Спеціальність (спеціалізація) та/або галузь знань, професійна кваліфікація педагогічна освіта;

Стаж роботи (років) за відповідною професією (спеціальністю) не менше трьох років на педагогічних чи керівних посадах;

Додаткові вміння, знання, навички, вимоги до працівника: Організація поточного і перспективного планування діяльності педагогічного колективу. Розробка необхідної навчально-методичної документації. Основи роботи з текстовими редакторами, електронними таблицями, електронною поштою і браузерами.

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ ГУРТКІВ ДОНЕЦЬКОГО ОБЛАСНОГО ПАЛАЦУ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ 19-20

Звіт директора Донецького обласного палацу дитячої та юнацької творчості про діяльність у 2019 році

Звіт директора Донецького обласного палацу дитячої та юнацької творчості про діяльність у 2018 році

Якісний склад пед.працівників

Програми за якими працює палац

РІЧНИЙ ПЛАН ОПДЮТ 2019 р.

ПЛАН РОБОТИ на 2018 р