Методичний відділ

2020-2021 н.р. поради педагогам Керівникам гуртків Інформаційно-методичні матеріали

Завідувач відділу – Соколенко Тетяна Миколаївна, кандидат педагогічних наук, відмінник освіти України.

Педагогічне кредо відділу

«Якщо ви бажаєте щоб педагогічна праця давала вчителям радість, щоб повсякденне проведення уроків не перетворювалося на нудну,одноманітну повинність, введіть кожного вчителя на щасливу стежину дослідника»

В.О. Сухомлинський

Методичний відділ є структурним підрозділом ОПДЮТ, який здійснює науково-методичний супровід освітнього процесу, координує, спрямовує і вдосконалює роботу педагогічного колективу.

Основні  завдання  методичного відділу:

 • забезпечувати навчально-виховний процес професійними кадрами;
 • вдосконалювати науково-теоретичну, методичну та психологічну підготовку педагогів;
 • розробляти методичні рекомендації на основі вивчення досягнень науки, педагогічного досвіду;
 • ініціювати розробку положень про виставки, конкурси тощо;
 • сприяти програмно-методичному оновленню, виданню  навчально-методичних посібників, навчальних програм тощо;
 • вивчати, узагальнювати та популяризувати творчі здобутки досвідчених педагогів, перспективні педагогічні ідеї  і технології,  та упроваджувати їх у навчально – виховний процес;
 • стимулювати педагогів до самоосвіти, активізації їх творчого потенціалу.

Методичний відділ координує та здійснює методичну роботу через систему методичної взаємодії з керівниками освітніх структур та педагогічними кадрами області.

Функції методичного відділу:

 1. Цільові:

Прогностична – враховує перспективи розвитку позашкільного закладу і спрямована на використання в педагогічній практиці сучасних наукових психолого-педагогічних досягнень та інноваційних технологій;

Компенсаторна – передбачає надання педагогічним працівникам інформації, яка не була отримана ними під час здобуття педагогічної або іншої фахової освіти;

Інформаційно-коригувальна – спрямована  на корекцію  й оновлення інформації,  яка постійно змінюється у результаті розвитку науки та  впровадження інформаційно-комунікаційних технологій.

 1. Організаційні:

Трансформаційнавідбір і методичне опрацювання сучасних наукових досягнень, передового педагогічного досвіду у галузі освіти та надання рекомендацій щодо їх трансформування в педагогічну практику позашкільного закладу;

Діагностична – систематичний моніторинг навчально-виховного процесу, рівня знань, умінь і навичок вихованців, їх навчальних досягнень і вихованості, а також професійного рівня педагогічних працівників;

Моделюючамоделювання змісту, форм і методів підвищення фахової кваліфікації педагогічних працівників;

інформаційно-аналітична – вивчення й узагальнення перспективного педагогічного досвіду для його застосування у освітньому процесі та  удосконалення професійного рівня педагогічних кадрів;

організаційно-координувальна – координація  діяльності методичних об’єднань відділів та  закладу в цілому;

соціальнастворення належного психологічного клімату, вивчення і розв’язання  конфліктних  ситуацій у педагогічному колективі.

Психологічний супровід освітнього процесу в Палаці здійснює практичний психолог – Олег Анатолійович Євдокимов.

Робота практичного психолога спрямована на підвищення психологічної компетентності всіх учасників освітнього процесу.

Професійні дії праактичного психолога реалізуються у таких основних напрямах роботи:

 • діагностика;
 • психологічна експертиза;
 • психологічна прогностика;
 • консультативно-методична допомога;
 • психолого-педагогічна корекція;
 • соціальна реабілітація;
 • психологічна просвіта.