Соціально-реабілітаційний напрям

забезпечує соціальне становлення та розвиток інтересів, здібностей, нахилів, потреб у самореалізації вихованців, підготовку їх до активної професійної та громадської діяльності, організацію їх змістовного дозвілля та відпочинку.

Гурток «Лідерство – запорука успіху»

Гурток «Лідерство – запорука успіху»Зана О.М.

Для активних, рішучих та неординарних!

Керівник гуртка: Зана Олена Миколаївна

Вихованці гуртка: студенти від 16 до 20 років

Місце роботи гуртка: Краматорський коледж ДОННУЕТ

Творче кредо керівника: Лідер ніколи не скоряється невдачам – навпаки, вони загартовують його, надихаючи на нові, більш потужні зусилля” (Наполеон Хілл)

Графік роботи гуртка:

Понеділок: 17:45-18:45

Вівторок: 17:00-19:00

Середа: 17:00-19:00

Четвер: 17:45-18:45

П’ятниця: 17:00-19:00

Інформація про гурток:

На заняттях вихованці вивчають основи теорії лідерства, розвивають свої творчі та лідерські якості, вчаться реалізовувати себе та свої ідеї. Лідери беруть активну участь у соціальному житті міста, створюють та реалізовують соціальні проекти, проводять творчі зустрічі та ігрові програми. Члени гуртка постійно залучені до діяльності міста, приймають активну участь над створенням сценаріїв до масових заходів, проводять творчі зустрічі, концерти та фестивалі.

Все це допомагає кожному стати справжнім лідером, який не тільки знає, куди він іде, а й може надихнути інших іти за ним, виховує людей, які щиро люблять і вболівають за майбутнє країни, яким властиві ініціативність, здатність до здійснення свідомого вибору, розвинене почуття власної гідності, здатність до особистісного самовдосконалення. Саме такі люди зможуть брати продуктивну участь у розбудові суспільства.


Гурток «Європейський клуб»

Гурток «Стань творцем свого життя»

Керівник гуртка: Скорописова Людмила Іванівна

Місце роботи гуртка: ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5 Слов’янської міської ради

Графік роботи гуртка:

ЗОШ № 5 (м.Слов’янськ)

Понеділок: 13:40-15:40

Середа: 14:40-16:40

П᾿ятниця: 13:40-15:40

Субота: 8:30-14:50

Інформація про гурток:

Європейський вибір України зумовлено її геополітичним положенням та спільною історією формування і розвитку європейської культури. Однією з основ державної політики України на шляху до Європейського Союзу та формування нової політики Європейського Союзу щодо України є інформування населення про історію Євросоюзу, економічне співробітництво з державами – членами Європейського Союзу, стандарти життя в європейських країнах, правовий та соціальний захист населення.

Метою роботи гуртка є вивчення основних особливостей виникнення, розвитку і трансформації європейської інтеграції, проблем і тенденцій її розвитку, сучасної співпраці України з країнами Європейського Союзу, головних проблем і перспектив її вступу до ЄС.

Завдання полягають у формуванні таких компетентностей:

─ пізнавальної, яка спрямована на оволодіння знаннями з розвитку європейських інтеграційних процесів, утворення Європейського Союзу, процесів його розширення і трансформації; основних моделей європейської політичної системи;

─ практичної, яка передбачає участь в програмах молодіжного обміну, листування з молоддю Європи, виконання спільних проектів; організація заходів з поширення інформації про Європейський Союз, європейські організації, європейську спільноту; формування комунікативних навичок, навичок самостійного навчання, збору та критичного аналізу необхідної інформації; підвищення рівня володіння інформаційно-комунікаційними і комп’ютерними технологіями;

─ творчої, яка забезпечує розвиток творчих здібностей вихованців у процесі оволодіння навичками виконання колективних та індивідуальних проектних робіт під час реалізації практичної частини змісту програми;

─ соціальної, яка сприяє формуванню готовності до свідомої участі в суспільному житті держави; розвиток гармонійної людини з активною громадянською позицією, виховання почуття патріотизму, любові до рідного краю, гуманного ставлення до навколишнього середовища.

У результаті освітньої діяльності здобувачі освіти мають застосувати загальнонаукові логічні методи; порівняння, спостереження, вимірювання, експеримент; контент-аналіз, івент-аналіз, когнітивне картирування; кореляційні; моделювання; структурно-функціональний аналіз; систематизацію (групування, класифікації, типології); таксонування (районування, зонування, ареалів); картографічних. Для ефективної освітньої діяльності надзвичайно важливим є інтенсивна самостійна робота з різноманітними джерелами інформації: збірниками документів, законодавчими актами, підручниками, навчальними посібниками, енциклопедіями, словниками, науковими монографіями та статтями, науково-популярною літературою тощо.