Обласна школа адаптації молодого педагога-позашкільника

Програма школи адаптації молодого педагога

I СЕСІЯ

Позашкільна педагогіка

Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу ЗПО

Організаційно-методичний супровід роботи керівника гуртка

Тест 1

Тест 2

II СЕСІЯ

Компетеннісний підхід як основа якості освіти

Компетентнісний підхід як методологічний орієнтир

Професійний стандарт педагога ОПДЮТ

Формування і підтримка навчальної мотивації

III СЕСІЯ

Збірка «Індивідуальна освітня програма професійного розвитку педагога»

Збірка «Технологія опрацювання науково-методичної проблеми»

Індивідуальна освітня програма про розвитку педагога

Технологія опрацювання науково-методичної проблеми

IV СЕСІЯ

Коучинг як технологія розвитку

Методична термінологія як аспект методичної культури

Навчальна програма як складова освітнього процесу ЗПО

Поняття про неологізм