Освітня платформа молодого педагога

«Методика – не рецептурність».Саме під таким гаслом пройшов тиждень молодого педагога-позашкільника «Освітня платформа молодого педагога». Актуальні матеріали  «Навчальна програма як складова освітнього процесу у ЗПО», «Технологія формування освітньої програми ЗПО», «Методична термінологія як аспект методичної культури педагога»,«Врахування психоемоційного стану дітей під час проведення занять»,«Інформаційно-комунікаційні технології: сучасні тенденції в ЗПО», «Педагогічна герменевтика» дозволили поширити знання з головних завдань методики: Чому навчати? Як навчати? Як учитися? Розв’язання цих кардинальних проблем освіти набуває нині особливо важливого значення у зв’язку з переорієнтацією освіти на формування особистості вихованці, на розвиток і задоволення його пізнавальних інтересів і здібностей.

Молоді педагоги переконались, що методика – це не рецептурність, а платформа для пошуку креативних освітніх підходів. Методика – галузь педагогічної науки, яка безпосередньо прокладає міст від теорії до практики, поєднує знання конкретної науки і психології людини, яка розвивається, зі своїми специфічними законами, виробляє методи і прийоми найбільш раціонального навчання з тим, щоб вихованці могли досягти засвоєння ними знань і розвитку їх здібностей.