Проектна технологія в методичній роботі

Керівники відділу художньої творчості

27 січня 2018 року в Донецькому обласному палаці дитячої та юнацької творчості відбулося засідання методичного об’єднання керівників гуртків відділу художньої творчості за темою: «Проектна технологія як засіб створення умов для професійного вдосконалення педагогів і формування творчої особистості». Актуальними були доповіді-презентації «PowerPoint: основи створення презентацій» (Приньов К.М. ОПДЮТ), «Портфоліо як технологія автентичного оцінювання професійної діяльності педагога» (Стукало Н.Л., завідувач методичного відділу ОПДЮТ).

Шнурко О.М. - завідувач відділу художньої творчості

Присутні заслухали творчі звіти Алісової А.О. (керівник гуртка «Фортепіано»), Сєдих А.М. (керівник гуртка «Народний фольклор»).

Педагоги Палацу мали змогу поділитись досвідом своєї роботи та дати поради щодо практичного впровадження інновацій у роботу гуртків.

Сєдих А.М. - керівник гуртка «Народний фольклор»

Завдяки використанню проектних технологій діяльність Палацу розглядається як цілісна система творчої діяльності. Участь у проекті «Мистецька палітра Донеччини» створює умови для формування у вихованців креативних здібностей, розвитку вмінь застосовувати отримані знання на практиці.

Алісової А.О. - керівник гуртка «Фортепіано»

Підсумовуючи роботу методичного об’єднання, присутні відзначили доцільність обговорення теми, подякували за надану можливість висловити свою думку та поспілкуватись з колегами та однодумцями.

Керівники відділу художньої творчості