Обласний методичний online hub «Методологія та методика позашкільної освіти»

Європейські стандарти освіти базуються на упровадженні компетентнісного підходу, що було проголошено у 2000 році Європейською Радою ЄС. Визначальним у вирішення даної проблеми є забезпечення якості освіти як гарантії якості життя до якої прагне особистість.

Пріоритетним напрямком модернізації освіти в Україні визначено саме компетентнісний підхід, який має очевидні переваги: він дає змогу поєднати набуті знання і вміння з їх практичним застосуванням, передбачає конструювання якісного нового змісту освіти. Модель реалізації компетентнісного підходу в закладі позашкільної освіти була презентована 21 лютого на методичному консалтингу «Моделювання інноваційного освітнього простору ЗПО», у якому взяли участь 56 педагогів-позашкільників. Розглянуті стандарти європейської освіти, концепція компетентнісної освіти ОПДЮТ, механізм та технології реалізації, модель компетентного випускника.

Формуємо європейську професійну компетентність педагогів, які є гарантом формування відповідальних та активних громадян Європи завтрашнього дня.