Науково-дослідницька конференція «Пошуки. Знахідки. Відкриття!»

В умовах військового часу перед кожним українцем стоїть завдання зробити якомога більше на своєму місці: працювати там, де можна, щоб не допустити руйнації економічних, соціальних та культурних здобутків нашого народу. Донецький обласний палац дитячої та юнацької творчості продовжує свою роботу. Це стосується не тільки проведення навчальних занять, але і організації заходів, які стали вже традиційними та проводяться щорічно.

Так, 20 травня, у дистанційному форматі, відбулася науково-дослідницька конференція Донецького обласного палацу дитячої та юнацької творчості «Пошуки. Знахідки. Відкриття!». Проведення конференції напередодні Дня науки – знакова подія, адже сучасне життя складно уявити без досягнень у науковій царині. Юні дослідники разом з педагогами Палацу оприлюднили результати наукових досліджень актуальних проблем сьогодення, за матеріалами конференції сформовано збірку наукових робіт. Наукові наробки мають широкий спектр актуальних питань сучасного закладу позашкільної освіти – пошук оптимальних шляхів зацікавлення дітей навчанням, підвищення їх розумової активності, спонукання до творчості, виховання як життєво й соціально компетентної особистості, здатної здійснювати самостійний вибір і приймати відповідальні рішення в різноманітних життєвих ситуаціях. Це свідчить про розуміння педагогами, що сучасному суспільству з його швидкими змінами потрібні освічені, моральні, зацікавлені люди, які відрізняються мобільністю, динамізмом, конструктивністю, здатні оперативно сприймати й творчо працювати з інформацією, що постійно оновлюється.

Наука посіла почесне місце у Донецькому обласному палаці дитячої та юнацької творчості.