Обласний методичний online hub «Методологія та методика позашкільної освіти»

Сучасний розвиток суспільства веде до змін парадигм педагогічної діяльності. Пріоритетними для педагога є цінності самоорганізації, саморозвитку, ідеї вибору змісту, форм і методів педагогічної діяльності, а саме це є складниками професійно-педагогічної культури. Проблема професійної культури педагога  презентована 16 травня в рамках обласного методичного online hub на методичному консалтингу, у якому взяли участь 53 педагоги-позашкільники.

Професійно-педагогічна культура як спосіб посередництва між особистістю дитини та культурним досвідом людства є результатом особистісного, індивідуального, професійного самовизначення педагога в освітньому просторі закладу позашкільної освіти у процесі вільної, самостійної і відповідальної соціальної діяльності, центром якої виступає інша людина. Поєднання в межах  професійно-педагогічної культури методологічної та методичної культури дозволяє досягти майстерності і вищого рівня професіональної зрілості – акмеологічного професіоналізму.

Навчання – це не час. Навчання – це зусилля.