«Соціально-психологічна природа позашкільного педагогічного процесу: цінності дитиноцентризму»

23 грудня 2022 року у Донецькому ОПДЮТ відбулося засідання педагогічної ради «Соціально-психологічна природа позашкільного педагогічного процесу: цінності дитиноцентризму». З основною доповіддю виступила завідувач методичного відділу Соколенко Т.М., яка наголосила на основних аспектах даної проблеми. З гедоністичним підходом в організації роботи гуртків відділу художньої творчості ознайомила завідувач відділу художньої творчості Орєхова В.В.. Про роботу з обдарованими дітьми, як реалізацію філософії дитиноцентризму розповіла керівник гуртка Педченко Н.В..

Директор, Канзюба О.М. ознайомила з підсумками роботи Палацу за 2022 рік, проаналізувавши діяльність педагогічного колективу в поточному році. Також на педагогічній раді були розглянуті та затверджені План роботи Палацу на 2023 рік та План підвищення кваліфікації педагогічних працівників Палацу.