«ПСИХОЛОГІЧНА ПЛАТФОРМА. Обласний психолого-педагогічний едьютон «Психологічний аспект соціалізації особистості»

14 травня відбувся обласний психолого-педагогічний едьютон, у якому взяли участь 69 педагогів-позашкільників художньо-естетичного напряму з 14 громад. Завершився цикл занять з проблеми соціалізації особистості в умовах позашкілля розглядом психологічних аспектів соціалізації.

Людина – соціальна істота. Але кожен з нас має індивідуально-психологічні особливості – неповторну своєрідність психіки кожної людини. Якщо індивідом народжуються, то особистістю стають в процесі соціалізації. Соціалізація – це процес входження індивіда в соціальне середовище через засвоєння норм, ідеалів, цінностей.

Практичний психолог Аліна Аханкіна акцентувала увагу на темпераменті, характері, здібностях,  спрямованості як основних психологічних факторах соціалізації. Виокремила особливості соціалізації у дошкільному, молодшому шкільному, підлітковому, юнацькому, зрілому віці. Дійшли висновку, що саме освітнє середовище ЗПО – це соціально-виховне середовище, сутність якого представляє сукупність умов життєдіяльності особистості, що здійснюють цілеспрямований вплив на її свідомість і поведінку з метою формування певних якостей, переконань, духовно-ціннісних орієнтацій і потреб, що і є процесом соціалізації.