Обласний методичний online hub «Методологія та методика позашкільної освіти»

Сучасна герменевтика задає нові горизонти в освітньому процесі, які дають можливість глибше зрозуміти внутрішній світ дитини. Герменевтичне коло має обертатися над дитиною, бо саме це дає змогу набувати та розуміти внутрішній світ особистості. Бути відкритим до нового досвіду – це означає бути готовим до розуміння.

Проблема «Педагогічна герменевтика» була презентована методистом методичного відділу Оксаною Ліхутою 2 травня на методичному едьютоні, участь у якому взяли 53  педагоги ЗПО художньо-естетичного напряму. Визначено головну складову педагогічної герменевтики – розуміння, як форму мислення; увагу акцентовано на методології педагогічної герменевтики; розкрито принципи герменевтичного підходу в освіті.

Використовуючи герменевтику для реалізації завдань сучасної педагогіки, педагог у взаємодії з дітьми не тільки зважає на педагогічні факти, а й передусім аналізує те, що за ними криється, звертає увагу на природу того чи іншого вчинку дитини.

Дитина – це сонце, біля неї і повинна обертатися вся освіта (Джон Дьюї).