Обласний методичний online hub «Методологія та методика позашкільної освіти»

Організація ефективної науково-методичної роботи педагогів в закладах позашкільної освіти набуває підвищеного соціального значення, адже вона сприяє розв’язанню проблеми оптимізації освітньої роботи, розробленню та впровадженню інноваційних освітніх методик і технологій. Цій проблемі був присвячений методичний консалтинг у рамках обласного методичного online hub 20.12.2022 р. Презентовано Модель науково-методичного кластеру Донецького обласного палацу дитячої та юнацької творчості, яка дозволяє цілеспрямувати, систематизувати та скоординувати науково-методичну роботу як цілісну систему  і складається з двох взаємопов’язаних підструктур – навчально-методичної й науково-дослідницької. Це не «натаскування» педагога за певним рецептом, а руйнування в нього стереотипу, формування творчого підходу до роботи, пошук та впровадження інноваційних освітніх технологій.