Обласний методичний online hub «Методологія та методика позашкільної освіти»

«Модель компетентнісного супроводу дитини в освітньому процесі Донецького обласного палацу дитячої та юнацької творчості» – тема методичного консалтингу, в якому взяли участь 57 педагогів-позашкільників художньо-естетичного напряму.

Заклади позашкільної освіти, як соціальні інститути, мають певні переваги у формуванні життєвих компетентностей вихованців. Це зумовлено тим, що за своєю сутністю освітньо-виховне середовище ЗПО є розвивальним,  формується на засадах педагогіки життєтворчості, спрямованої на подолання розриву між освітою і життям. Визначені ключові та предметні компетентності, на формування яких спрямована робота педагога-позашкільника, презентовані компоненти психологічного, педагогічного, методичного супроводу щодо компетентнісної освіти в умовах ОПДЮТ.

Самореалізація, життєве проєктування як результат формування життєвих компетенцій – основа для успішної реалізації особистості.