Обласний методичний online hub «Методологія та методика позашкільної освіти»

Педагог – основна дійова особа у реформуванні сучасної освіти. Сучасні вимоги до педагога на перше місце ставлять систематичну самостійну роботу з розвитку професійної компетентності.

Прагнення до знань, психологічна готовність педагога до об’єктивної потреби навчатись протягом своєї педагогічної кар’єри є безперечним гарантом його професійного становлення, досягнення «акме».

Проблема «Акмеологічна компетентність педагога» була презентована методистом методичного відділу Оксаною Ліхутою 4 квітня на методичному едьютоні, участь у якому взяли 52 педагоги ЗПО художньо-естетичного напряму. Визначено головні складові, компоненти акмеологічної компетентності педагога; увагу акцентовано на критеріях та рівнях сформованості педагогічної компетентності. Саме акмеологічна компетентність як реалізоване бажання особистості постійно себе вдосконалювати може забезпечити ефективність професійної діяльності педагога.

Педагоги-позашкільники, попри всі труднощі, 8 місяців доводять своє бажання прийти до професійного «акме», доєднуючись до обласного методичного online hub.

Немає людей більш допитливих, невгамовних, більш одержимих думками про творчість, як педагоги (Василь Сухомлинський).