НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ПЕДАГОГІВ

конференція

25 травня відбулась науково-практична конференція педагогів Донецького обласного палацу дитячої та юнацької творчості «Пошуки. Знахідки Відриття!» з проблеми «Освітнє середовище: формування громадянсько свідомої особистості». Результат опрацювання проблеми – збірка матеріалів конференції, де виклали свої наукові розвідки 45 педагогів Палацу. Наукові наробки мають широкий спектр актуальних питань сучасного закладу позашкільної освіти — пошук оптимальних шляхів зацікавлення дітей навчанням, підвищення їх розумової активності, спонукання до творчості, виховання як життєво й соціальне компетентної особистості, здатної здійснювати самостійний вибір і приймати відповідальні рішення в різноманітних життєвих ситуаціях. Це свідчить про розуміння педагогами що сучасному суспільству з його швидкими змінами потрібні освічені, моральні, зацікавлені люди, які відрізняються мобільністю, динамізмом, конструктивністю, здатні оперативно сприймати й творчо працювати з інформацією, що постійно оновлюється.

Наука посіла почесне місце у Донецькому обласному палаці дитячої та юнацької творчості.

конференція
конференція
конференція
конференція