«МЕТОДИЧНА ПЛАТФОРМА»

21 лютого у рамках методичного тижня відбувся методологічний едьютон з опрацювання одного з складників науково-методичної проблеми ОПДЮТ «Самодетермінація особистості». З’ясували феномен природи самодетермінації: поняття, структуру, механізм формування. Освітній процес модерного суспільства не має бути примусовим та нав’язувати шаблони інформації та знань, навпаки, має стимулювати особистість до самореалізації, самостійності, відповідальності за свої вчинки. Саме тому, важливим елементом освітнього процесу є самодетермінація. Педагоги опрацювали умови та методи самодетермінації  в освітньому процесі і дійшли висновку, що самодетермінація – це концепт, який вкрай важливий для розвитку особистості у сучасному світі.