«Хто не знає своєї історії, той не вартий майбутнього»

Традиційна система освіти має забезпечувати формування у дітей та молоді цілісної наукової картини світу, сучасного світогляду, навичок самостійного наукового пізнання, самоосвіти та самореалізації особистості. Одним із сучасних напрямів творчої моделі навчання є науково-дослідницька діяльність здобувачів позашкільної освіти, в межах якої вихованці виконують дослідницькі проєкти в різних галузях природничих, технічних, гуманітарних та суспільних наук.

Вихованці гуртка «Рідний край» і «Юні правознавці» (керівник Марина Бурлачка, м. Краматорськ) брали участь у Всеукраїнській історико-краєзнавчій конференції учнівської та студентської молоді з міжнародною участю «Південно-східна Україна: зі стародавності у ХХІ століття». Есфирь Хачатурян досліджувала участь та долю жінок у буремні революційні події 1917-21 рр. Наукова робота Катерини Румянцевої була представлена у вимірі міжнародних відносин і присвячена україно-польським взаєминам у ХХ-ХХІ ст.

Дякуємо дівчатам за співпрацю та наполегливість!