Іміджологія

Іміджологія

Іміджологія – інноваційна науково-технічна дисципліна людинознавчого жанру, нова галузь теоретико-прикладного знання. Інтегруючі в собі понад 10 наукових дисциплін гуманітарного, мистецтвознавчого та природознавчого характеру, вона допомагає компетентно використовувати солідний інформаційний банк для вибудовування гідних відносин у різних соціумах.

Актуальність створення гуртка «Іміджологія» (керівник гуртка кандидат педагогічних наук Соколенко Т.М.) обумовлена активним затребуванням іміджології представниками різного віку, оскільки вона є важливою складовою виховання сучасної особистості, необхідним компонентом професійної компетентності спеціалістів різного профілю, пріоритетним аспектом успішної особистості.

На заняттях вихованці оволодівають теоретичними основами іміджології та набувають практичних навичок щодо створення персонального іміджу з точки зору всіх його складових (фізіономіка, габаритарний імідж, кінетичний імідж, вербальний імідж, колористика, костюмологія).

Головна увага зосереджується на прикладній іміджології, а саме: імідж сім’ї, корпоративний імідж, політична іміджологія, підприємницька іміджологія, банківська іміджодогія, педагогічна іміджологія. Також розглядаються проблеми формування іміджа лідера, засади конфліктології та надається уявлення про професію іміджмейкера.

Іміджологія
Іміджологія
Іміджологія
Іміджологія