Гурток «Цікава інформатика»

Гурток «Цікава інформатика«

Одне із актуальних завдань сучасного закладу освіти – пошук оптимальних шляхів зацікавлення вихованців навчанням, спонукання до творчості, виховання дитини як життєво й соціально компетентної особистості, здатної застосовувати здобуті знання.

Саме науково-технічний напрям позашкільної освіти забезпечує набуття вихованцями техніко-технологічних умінь та навичок, розширення наукового світогляду, підготовку до активної науково-дослідної роботи, оволодіння сучасною технікою та технологіями.

Вихованці гуртка «Цікава інформатика» в умовах адаптивного карантину продовжують знайомитися з різними видами нестандартних цікавих задач та створенням: простих задач із використанням різних прикладних програм, нестандартних задач підвищеної складності (інтерактивних кросвордів, вікторин, тестів).

Гурток «Цікава інформатика«