Vseukrainskiy-festival-konkurs-khoreografichnikh-tvoriv-narodnoi-khoreografii-Novi-postanovki-2