Speak-Up «Відповідальне лідерство: Я – громадянин-патріот»

Становлення і розвиток незалежної України, формування нових соціально-політичних відносин можливе лише за умови усвідомлення молодим поколінням особистої відповідальності за долю своєї країни. Відтак, патріотичне виховання молоді стає важливою складовою процесу формування зрілої особистості – громадянина-лідера, справжнього спадкоємця і продовжувача національних традицій з активною громадянською позицією.

В умовах загроз національній безпеці суспільство все більше усвідомлює гостру потребу у вихованні свідомого громадянина, патріота, лідера, які здатні побудувати громадянське суспільство, в основу якого закладені демократія, толерантність та повага до прав людини.

Лідери учнівських самоврядувань Донеччини – це патріотична молодь своєї країни, яка готова брати на себе відповідальність, самовіддано розбудовувати країну, як суверенну, незалежну, демократичну державу, робити все для її безпеки, сприяти єдності українського народу.

Ми змінимо світ! Ми можемо це зробити! Ми – молодь України, її невтомні діти!