Обласний методичний online hub «Методологія та методика позашкільної освіти»

Завершився перший навчальний семестр, але педагоги-позашкільники продовжують удосконалювати професійні знання: 3 січня відбувся методологічний едьютон з актуальної проблеми «Педагогіка партнерства: реалізація філософії дитиноцентризму», яку презентувала методист методичного відділу ОПДЮТ Оксана Ліхута. 

Сьогодні доцільно говорити про зміну парадигми «освіта=навчання» парадигмою «освіта=становлення», бо саме вона дозволяє формувати життєві компетентності особистості, її духовність, індивідуальність, здійснювати самотворення, самоформування. Модель педагогіки партнерства ґрунтується  на повазі, довірі, діалозі  дітей, педагогів, батьків як  рівноправних учасників освітнього процесу. В умовах позашкільної освіти це, насамперед, педагогіка співтворчості: створити умови для творчого самовиявлення кожної дитини, розкриття її особистісної самобутності, звеличення особистості.

Чекаємо наступного вівторка на психолого-педагогічному апгрейді «Психологічний контекст сучасного освітнього простору позашкілля».