Методична робота відділу

Науково-методична проблема відділу:

 • «Вплив модернізації освітнього простору на рівень самоактуалізації особистості в умовах організаційно-масових заходів»

МЕТА

 • реалізація державної політики в сфері позашкільної освіти засобами культури та мистецтва;
 • організація масової культурно-мистецької роботи за різними напрямами позашкільної освіти на обласному рівні.

Основні напрямки діяльності відділу:

 • організація та провдення обласних етапів Міжнародних та Всеукраїнських конкурсів і фестивалів;
 • організація та проведення обласних конкурсів та фестивалів;
 • організація та проведення обласних свят та виставок.

ЗАВДАННЯ:

 • забезпечення умов особистісного розвитку дітей на основі актуалізації гуманістичних традицій світової культури з урахуванням художніх інтересів і потреб виховання естетичної свідомості;
 • розвиток всіх компонентів естетичної свідомості, умінь і навичок активної перетворюючої діяльності у мистецтві, праці, побуті, людських взаєминах. Формування активного творця естетичних цінностей;
 • сприяння творчій самосвідомості, що виявляється у самопізнанні та адекватній самооцінці, самоорганізації, самореалізації, самовдосконаленні;
 • культивування кращих рис української ментальності – працелюбності, глибокого зв’язку з природою, толерантності, любові до рідної землі;
 • сприяти соціальній адаптації особистості у реальному житті.
Обласні семінари-практикуми