Країни Європи очима молоді

Країни Європи очима молоді

З відродженням Української держави почався новий період в історії українського народу. Здобувши незалежність, Україна отримала можливість безпосереднього спілкування з іншими державами, стала суб’єктом міжнародного життя, включилася в глобальні процеси. Це є найкращим способом реалізації національних інтересів побудови економічно розвинутої демократичної держави, зміцнення її позиції у світі.

Європейський вибір України зумовлено її геополітичним положенням та спільною історією формування і розвитку європейської культури. Однією з основ державної політики України на шляху до Європейського Союзу та формування нової політики Європейського Союзу щодо України є саме інформування населення про історію Євросоюзу, економічне співробітництво з державами – членами Європейського Союзу, стандарти життя в європейських країнах, правовий та соціальний захист населення. Важливими умовами демократичного суспільства є громадянська освіченість, компетентність, виховання поваги до прав людини, толерантності, вміння знаходити компроміс, виховання європейських цінностей.

Однією із найцікавіших тем для вихованців гуртка «Європейський клуб» (керівник гуртка Ратушна Олена Іванівна) стала тема «Країни Європи очима молоді», а саме створення власних презентацій. Вихованцям було запропоновано розглянути етимологію слова «Європа», а саме: географічні, історичні, економічні, політичні, культурні аспекти та місце України в європейській історії. Дуже важливо виховувати патріотизм до своєї країни, дати зрозуміти, що саме підростаюче покоління повинно відчути відповідальність за своє майбутнє, та за майбутнє своїх нащадків. Було обговорено багато цікавих фактів з історії та культури європейських держав. Не менш цікавими були ідеї вихованців з приводу організації молодіжного життя у нашому місті, адже саме з малого починається велике.

Країни Європи очима молоді