«Донецька обласна рада лідерів учнівського самоврядування: новини з громад. Демократія в дії!»

Процес розбудови правової держави, заснованої на верховенстві права та пріоритеті прав і свобод людини, формування громадянського суспільства в сучасній Україні потребує виховання компетентних, свідомих, відповідальних громадян. Молоді потрібні сформовані вміння, навички, життєва позиція, компетентність, яких потребує демократичне громадянське суспільство. Один з найефективніших способів навчитися громадянської компетентності – учнівське самоврядування, головною метою якого є  підготовка учня до життя у демократичному суспільстві.

Учнівське самоврядування як складова демократичного врядування передбачає участь учнівської молоді у співуправлінні закладом освіти з метою захисту своїх прав, інтересів та потреб. Також дає можливість учням на практиці навчатися демократії,   сприяє формуванню уміння свідомо обирати лідера, приймати важливі рішення та брати відповідальність за досягнення спільних цілей, стратегічно планувати колективну діяльність та працювати командно.

В рамках «Тижня громадянського суспільства», проголошеного розпорядженням Кабінету Міністрів України, лідери учнівського самоврядування «Бахмутська республіка» поділилися особистим практичним досвідом  демократичного життя свого лідерського осередка.

Ми вчимося жити в демократичному громадянському суспільстві!