НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА ПАЛАЦУ

«Модернізація освітнього простору як чинник та механізм ціннісно орієнтованого спрямування на самоактуалізацію й самодетермінацію особистості»

ЗАВДАННЯ

Визначити та впровадити технології формування основних змістових компонентів освітнього простору  Палацу: креативної, ігрової, розвивальної, афективно-емоційної.
Створити соціально-психологічні умови, метою яких є духовно-моральне вдосконалення підростаючої особистості за такими структурними компонентами:

• демократизація соціобуття вихованців;

• гуманізація соціобуття вихованців;

• індивідуалізація соціобуття вихованців;

• культивування творчих можливостей вихованців;

• формування особистісно-конструктивних відносин;

• продуктивна життєдіяльність вихованців.

Забезпечити інтегроване поєднання науково-дослідної та  науково-методичної роботи для впровадження інноваційних освітніх технологій, експериментальну перевірку їх ефективності, створення творчого професійно-освітнього середовища для педагогів.
Впровадити технологію опосередкованого управління (через середовище) процесом модернізації освітньої діяльності Палацу.

Посади

ГУМАНІТАРНО-НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ВІДДІЛ

Науково-методична проблемавідділу: «Освітнє середовище ЗПО як платформа формування громадянської свідомості вихованців»

ГУМАНІТАРНО-НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ВІДДІЛ

ВІДДІЛ ОБРАЗОТВОРЧОГО ТА ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВОГО МИСТЕЦТВА

Науково-методична проблема відділу: «Культивування творчих можливостей вихованців як механізм самореалізації!

ВІДДІЛ ОБРАЗОТВОРЧОГО ТА ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВОГО МИСТЕЦТВА

ШКОЛА РАННЬОГО ГАРМОНІЙНОГО  РОЗВИТКУ ДИТИНИ «РАДІСТЬ»

Проблема відділу: «Механізм формування ціннісно орієнтованого освітнього простору»

ШКОЛА РАННЬОГО ГАРМОНІЙНОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ «РАДІСТЬ»

ВІДДІЛ ХУДОЖНЬОЇ ТВОРЧОСТІ

Проблема відділу: «Розвиток творчої особистості здатної до самореалізації в нових соціальних умовах засобами мистецької діяльності»

ВІДДІЛ ХУДОЖНЬОЇ ТВОРЧОСТІ
ВІДДІЛ ХУДОЖНЬОЇ ТВОРЧОСТІ-2