Методичне об᾿єднання керівників гуртків ДОНОПДЮТ

Методичне об’еднання 05.01

5 січня 2019 року в Донецькому обласному палаці дитячої та юнацької творчості відбулося засідання методичного об᾿єднання керівників гуртків відділів образотворчого мистецтва та декоративно-ужиткової творчості, художньої творчості та гуманітарно-науково-технічного відділу. На методичному об’єднанні педагоги закладу обговорили проблему «Педагогічна культура: від людини освіченої до людини культури».

Методичне об’еднання 05.01

Роботу методичного об᾿єднання розпочала заступник директора з НМР Бойко О.А. яка зауважила, що сьогодні освіта стає одним із найважливіших чинників прогресу і педагог як носій загальнолюдських і суспільних цінностей, як творець особистості і транслятор надбань культури минулого в майбутнє через освіту і виховання підростаючого покоління, привертає особливу увагу суспільства. Формування особистості вихованця, здатної вільно й широко мислити, створювати інтелектуальні цінності, яких завжди потребує суспільство, може відбуватися лише в культурному середовищі. Тому, особливої актуальності набуває теза «Від людини освіченої – до людини культури».

Методичне об’еднання 05.01.2019 Бойко О.А

Завідувач методичним відділом, кандидат педагогічних наук, Соколенко Т.М. розкрила сутності феномена «методична культура педагога закладу позашкільної освіти», окреслила основні її складові, компоненти та риси властиві педагогу з високим рівнем методичної культури. Присутні переглянули презентацію на тему: «Методична культура: від людини освіченої до людини культури».

Методичне об’еднання 05.01

Творчі групи відділів презентували досвід своєї роботи, розкривши актуальні питання гурткової роботи ЗПО.

Також в ході методичного зібрання завідувачами відділів О.М. Шнурко, О.М. Гриненко та методистом Л.М. Агамер᾿янц було приділено чимало уваги організаційним питанням.