Методична робота відділу «Школа раннього гармонійного розвитку дитини «Радість»

Науково–методична проблема відділу:

«Механізм формування ціннісно орієнтованого освітнього простору»

Завдання відділу:

  • формування основних змістових компонентів освітнього середовища  Школи раннього гармонійного розвитку дитини «Радість»: креативної; ігрової; розвивальної; афективно-емоційної;
  • забезпечення компетентнісно спрямованого освітнього процесу у єдності змістових, технологічних та особистісних параметрів;
  • спрямування освітнього процесу на гармонійний розвиток дитини – особистісний, фізичний, пізнавальний, емоційний, мовленнєво-комунікативний, духовно-моральний;
  • підвищення акмеологічної культури педагогів, мотивування на вищі професійні досягнення, орієнтацію на педагогічний успіх, розвиток професійної компетентності і компетентностей вихованців;

«Школа раннього гармонійного розвитку дитини «Радість» перебуває в постійному розвитку – збагачується новими знаннями відповідно до вимог часу.