Філософія дитиноцентризму – освітня парадигма ОПДЮТ

флеш-семінар

26 березня в рамках методичного тижня, присвяченого науково-методичній проблемі Палацу «Модернізація освітнього простору як чинник та механізм ціннісно орієнтованого спрямування на самореалізацію й самодетермінацію особистості», відбувся флеш-семінар «Філософія дитиноцентризму – освітня парадигма ОПДЮТ».

флеш-семінар

Під час доповіді «Педагогічна герменевтика» О. В. Ліхута методист методичного відділу, розкрила основні ідеї та концептуальну основу педагогічної герменевтики. Наголосила: «Освітній простір XXI століття базується на цінностях дитиноцентризму, де головними є: не факти, а внутрішня сутність вихованця; не вчинки, а причино-наслідкові зв’язки; внутрішній світ особистості».

флеш-семінар

З питанням «Самореалізація» познайомила методист Я. А. Добрострой. Вона зазначила: «Безумовно, одне з головних завдань Палацу – допомогти дитині самореалізуватися, пізнати світ, відкрити нові горизонти, нові можливості».

Не менш цікавим був виступ практичного психолога А. О. Аханкіної «Індивідуалізація соціобуття вихованців», яка закцентувала, що кожна дитина індивідуальна, неповторна, наділена від природи унікальними здібностями, талантами та можливостями. Наголосила: «Індивідуалізація нерозривно пов’язана з такими основними процесами особистісного розвитку як: соціалізація, самоактуалізація, самореалізація та самодетермінація».

флеш-семінар

Підсумовуючи, заступник директора О. А. Бойко побажала творчим педагогам запалити багато нових яскравих «зірок» своєю працею і не дозволити їм загубитися у сучасному світі.

Захід пройшов продуктивно, цікаво, залишив приємні позитивні враження, мотивуючи учасників до професійного навчання.

флеш-семінар